+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ZDR

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ZDR

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti ve zdravotnictví)

Rozsah 6 hodin

Cena 1 500 Kč

Místo konání Microsoft TEAMS

Lektor(ka)

Mgr. Denisa KOPKOVÁ Mgr. Jan ZAPLETAL Ing. Petr NOVÁK Mgr. Petr DAVÍDEK

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Získání základního přehledu o jednotlivých správních činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky.

Program

Přehled o správní činnosti ve zdravotnictví
- aktuální novelizace
- problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-25/2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Právní předpisy

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů
• Úmluva o lidských právech a biomedicíně – č. 96 a č. 97/2001 Sbírky mezinárodních smluv
• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
• Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti výkonu zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 54/2008 Sb., o stanovení způsobu předepisování léčivých přípravků a o lékařských předpisech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (úprava v oblasti léčiv, návykových látek, zdravotnických prostředků a úprava tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek, mimořádné události a krizové situace), ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
25. 9. 2023 2PKVUA3A232000 Microsoft TEAMS Mgr. Denisa KOPKOVÁ Mgr. Jan ZAPLETAL Ing. Petr NOVÁK Mgr. Petr DAVÍDEK 1 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (12.9 + 36.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru