+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Dopravní přestupky

Kurz: ZOZ - Dopravní přestupky

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících

Rozsah 28 hodin

Cena 25 790 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících.

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických
úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
zvláštní část:
obecná část zákona o přestupcích, přestupky podle zákona o silničním provozu a otázky související, řízení o přestupcích a otázky související, opakování a konzultace.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Jitka Nosková, j.nos@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 322
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Odborná literatura

BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J. Zákon o silničním provozu s komentářem. Praha: JUDr. Pavel Bušta, 2016

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, v platném znění
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v platném znění
Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v platném znění
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
2. 1. 2023 - 14. 2. 2023 1OZBPSPA231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
13. 3. 2023 - 25. 4. 2023 1OZBPSPB231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
11. 4. 2023 - 13. 6. 2023 1OZBPSPC231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
17. 4. 2023 - 27. 6. 2023 1OZBPSPD231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
14. 8. 2023 - 4. 10. 2023 1OZBPSPE232000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
16. 10. 2023 - 28. 11. 2023 1OZBPSPF232000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (30.1 + 47.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru