+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Dopravní přestupky

Kurz: ZOZ - Dopravní přestupky

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících

Rozsah 28 hodin

Cena od 13 990 Kč

Místa konání Benešov, Př. LMS ELEV , Zk. Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních činností souvisejících

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících.

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických
úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
zvláštní část:
obecná část zákona o přestupcích – pojem přestupku, vztah přestupků k trestným činům, působnost zákona o přestupcích , přestupky mladistvých, správní tresty podle zákona o přestupcích, zvláštní část zákona o přestupcích a otázky související – přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní nehoda, ostatní přestupky, trestné činy v silničním provozu, jiné správní delikty podle zákona č. 361/2000 Sb. , řízení o přestupcích a otázky související - vztah zákona o přestupcích ke správnímu řádu a k dalším souvisejícím zákonům, blokové řízení a jeho specifika, příkazní řízení, pozbytí a vrácení řidičského oprávnění, bodové hodnocení porušení povinností, odčítání bodů, vybírání kaucí.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
tel. +420 224 943 320
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Odborná literatura

Bušta P., Kněžínek J., Seidl A.: Zákon o silničním provozu s komentářem, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2005
Bušta P., Přikryl V.: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2004
Černý J., Horzinková E., Kučerová H.: Přestupkové řízení, 9. vydání, Linde Praha, Praha 2005
Červený Z., Šlauf V.: Přestupkové právo, 13. vydání, Linde Praha, Praha 2006
Hrabák J., Nahodil T.: Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami, ASPI, Praha 2005
Kučerová H.: Dopravní přestupky v praxi, Linde Praha, Praha 2002
Leitner M., Lukášek V., Kopecký Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 3. vydání, Linde Praha 2006
Ondruš R.: Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Linde Praha, Praha 2005
Porada V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, Praha 2000
Vopálka V., Mikule V., Šimůnková V., Šolín M.: Soudní řád správní - komentář, C.H.Beck, Praha 2004

Právní předpisy

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 8. 2021 - 30. 9. 2021 1OZBPSPC212000 Benešov Odborníci na ZOZ 21 910 Kč
23. 8. 2021 - 26. 10. 2021 1OZBPSPD212000 Benešov Odborníci na ZOZ 21 910 Kč
11. 10. 2021 - 10. 12. 2021 1OZBPSPF212000 Př. LMS ELEV
Zk. Benešov
Odborníci na ZOZ 13 990 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (38.4 + 4.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru