+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Finanční hospodaření ÚSC

Kurz: ZOZ - Finanční hospodaření ÚSC

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

Rozsah 28 hodin

Cena 26 090 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, kteří se připravují na zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné složení písemné i ústní zkoušky příslušné zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti.

Program

Obecná část:

Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:

Soustava veřejných rozpočtů. Státní rozpočet. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Rozpočtová skladba. Rozpočtové určení daní. Místní poplatky. Přezkoumání hospodaření. Finanční kontrola ve veřejné správě. Procvičování.

Časový harmonogram kurzu zvláštní části ZOZ FIN :
1.část (3 dny): přednášky
1. den 10:00 – 18:00 hod.
2. den 08:00 – 16:00 hod.
3. den 08:00 – 11:30 hod.

2. část (1 den): opakování a procvičování
1. den 10:00 – 18:00 hod.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Jitka Nosková, telefon: 224 943 322, e-mail: j.nos@institutpraha.cz

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, telefon: 224 943 333, e-mail: z.hol@institutpraha.cz

Odborná literatura

• VOJTÍŠKOVÁ, Miroslava, KUŠ, Petr. Finanční hospodaření územní samosprávy. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, 2020. ISBN 978-80-86976-57-0.

Právní předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
• Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
• Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
• Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
• Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
(všechny právní předpisy v aktuálním znění)
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
19. 8. 2024 - 31. 10. 2024 1OZOFINE242000 Benešov Odborníci na ZOZ 26 090 Kč
26. 8. 2024 - 21. 11. 2024 1OZOFINF242000 Benešov Odborníci na ZOZ 26 090 Kč
26. 8. 2024 - 28. 11. 2024 1OZOFING242000 Benešov Odborníci na ZOZ 26 090 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.8 + 4.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru