+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění

Kurz: ZOZ - Územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Rozsah 56 hodin

Cena od 36 740 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. Benešov, Zk. PRAHA Baarova, Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ,

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s internetem jako zdrojem informací k obecné části, práce s právními předpisy,
cvičné testy

zvláštní část:
Úvod do stavebního práva, výkon veřejné správy. Formy územního rozhodování. Závaznost územně plánovací dokumentace pro rozhodování v území. Územní řízení. Obecné požadavky na využívání území a udělování výjimek z nich. Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území. Ohlašování staveb. Ohlašování staveb. Užívání staveb, odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Technické požadavky na stavby, provádění staveb. Správní trestání. Vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám.

Upozornění:
„Příprava na ZOZ SR podle nového stavebního zákona začne až od roku 2024. Do konce roku 2023 bude příprava probíhat podle stávajícího stavebního zákona.“

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: tel.: +420 224 943 322

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel.: +420 224 943 333

Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných investorech, včetně příloh
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. včetně příloh
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. včetně příloh
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 416/2009 Sb., liniový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Účastníci přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou realizované Institutem pro veřejnou správu Praha v ceně kurzu při jeho zahájení obdrží:
- pro obecnou část: 2 publikace ÚZ (úplná znění předpisů) –„Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, obecní policie“ a „Správní řád“
- pro zvláštní část: 1 publikaci ÚZ (úplná znění předpisů) – „Stavební předpisy“Důležité upozornění

Upozorňujeme úředníky, že soubory zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, které jsou Institutem pro veřejnou správu Praha zasílány spolu se sdělením dne, místa a času konání zkoušky, jsou plně aktuální v den jejich zaslání. V důsledku změny právních norem může příslušný rezort provést změny v souboru zkušebních otázek. Institut pro veřejnou správu Praha nezasílá po provedené změně již obeslaným úředníkům nové soubory zkušebních otázek a nový seznam odborné literatury. Je nutné sledovat seznamy zkušebních otázek pro danou správní činnost a seznamy odborné literatury na webových stránkách Institutu, kde jsou plně aktuální.
http://www.institutpraha.cz
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 10. 2023 - 19. 12. 2023 1OZOOSRG232000 Př. Benešov
Zk. Benešov
Zk. PRAHA Baarova
Odborníci na ZOZ 38 340 Kč
2. 1. 2024 - 3. 4. 2024 1OZOOSRA241000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
2. 1. 2024 - 16. 4. 2024 1OZOOSRB241000 Benešov 36 740 Kč
11. 3. 2024 - 20. 6. 2024 1OZOOSRC241000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
11. 3. 2024 - 25. 6. 2024 1OZOOSRD241000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (14.0 + 9.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru