+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Silniční hospodářství

Kurz: ZOZ - Silniční hospodářství

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství

Rozsah 28 hodin

Cena 25 790 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, kteří se připravují na zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon výše uvedené správní činnosti

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, příprava na úspěšné složení písemné i ústní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Program

Obecná část: Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část: vybrané problémy ze zákona o pozemních komunikacích v aplikaci na silniční hospodářství, činnost speciálních stavebních úřadů, činnost silničního správního úřadu

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
telefon +420 224 943 323
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, telefon +420 224 943 333

Právní předpisy

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
• Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 1. 2023 - 2. 3. 2023 1OZOOSHA231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
6. 3. 2023 - 4. 5. 2023 1OZOOSHB231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
24. 4. 2023 - 20. 6. 2023 1OZOOSHC231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
14. 8. 2023 - 26. 9. 2023 1OZOOSHD232000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
16. 10. 2023 - 12. 12. 2023 1OZOOSHE232000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (41.3 + 23.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru