+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Správa živnostenského podnikání

Kurz: ZOZ - Správa živnostenského podnikání

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správě živnostenského podnikání

Rozsah 56 hodin

Cena 36 740 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ,

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, kteří se připravují na zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon výše uvedené správní činnosti

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Absolventi budou schopni aplikovat studiem získané znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správní činnosti při správě živnostenského podnikání při své každodenní praxi.

Program

Obecná část: Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část: vybraná ustanovení občanského zákoníku a zákonů souvisejících, zákon o živnostenských úřadech, zákon o živnostenském podnikání, kontrolní činnost živnostenských úřadů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o regulaci reklamy, posuzování odborné způsobilosti státních příslušníků EU, aplikace správního řádu při správě živnostenského podnikání, konzultace, cvičný test.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
tel: +420 224 943 322

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Právní předpisy

Základní právní předpisy:

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
• nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části

Některé další právní předpisy:

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů - vybrané části
• zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části


 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
8. 1. 2024 - 11. 4. 2024 1OZOOZPA241000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
22. 4. 2024 - 27. 6. 2024 1OZOOZPB241000 Benešov 36 740 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (40.0 + 2.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru