+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Lesní hospodářství a myslivost

Kurz: ZOZ - Lesní hospodářství a myslivost

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v lesním hospodářství a myslivosti

Rozsah 62 hodin

Cena 34 450 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. PRAHA Baarova

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správních činností v lesních hospodářství a myslivosti

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Absolventi budou schopni aplikovat studiem získané znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správní činnosti v lesním hospodářství a myslivosti při své každodenní praxi.

Program

obecná část:
základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy

zvláštní část:
Myslivost:
• Myslivost. Uznání, změny a zánik honiteb a jejich využití.
• Myslivost. Myslivecký hospodář, myslivecké hospodaření a lov.
• Myslivost. Ochrana myslivosti, myslivecká stráž, škody v myslivosti.
• Myslivost. Státní správa myslivosti.

Lesní hospodářství:
• Lesní hospodářství. Státní správa lesů, obecné užívání lesa, lesní stráž.
• Lesní hospodářství. Pozemky určené k plnění funkcí lesů a jejich evidence, administrativní nástroje ochrany lesa, nařízení o dřevě.
• Lesní hospodářství. Podpora hospodaření v lesích z veřejných zdrojů.
• Lesní hospodářství. Lesní hospodářské plánování.
• Lesní hospodářství. Odborný lesní hospodář.
• Lesní hospodářství. Reprodukční materiál lesních dřevin.
• Lesní hospodářství. Hospodaření v lesích.
• Lesní hospodářství. Hospodářská úprava lesů.
• Lesní hospodářství. Ochrana lesa, obnova a výchova lesních porostů, lesní doprava, těžba.
• Lesní hospodářství. Licence na úseku lesního hospodářství.

Konzultace k problematice myslivosti.
Konzultace k problematice lesního hospodářství.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Šárka Kušková; tel: +420 224 943 335

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Právní předpisy

(veškeré právní předpisy ve znění pozdějších předpisů)
Hospodaření v lesích
•zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
•zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa (orgány státní správy lesů, odborný lesní hospodář, lesní stráž, obecné užívání lesa, pozemky určené k plnění funkcí lesa, hospodaření v lesích, přestupky, dozor na úseku lesního hospodářství, těžba dříví, licence na úseku lesního hospodářství, reprodukční materiál lesních dřevin, obnova a výchova lesních porostů), ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence
v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství,
ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa
a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci, ve znění pozdějších předpisů

Reprodukční materiál lesních dřevin
•zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
•zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 74/2022 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

Finanční podpora hospodaření v lesích a v myslivosti
•nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
•nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na lesnicko- environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů,
•nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000
v lesích, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Myslivost
•zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, ve znění pozdějších předpisů,
•vyhláška č. 454/2021 Sb., o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 9. 2024 - 12. 12. 2024 1OZOLHMB242000 Př. Benešov
Zk. PRAHA Baarova
Odborníci na ZOZ 34 450 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (11.8 + 0.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru