+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Hospodářská opatření pro krizové stavy

Kurz: ZOZ - Hospodářská opatření pro krizové stavy

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy.

Rozsah 28 hodin

Cena 25 790 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Absolventi budou schopni aplikovat studiem získané znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy při své každodenní praxi.

Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:
Obecné principy krizového plánování a řízení, bezpečnost státu, bezpečnostní hrozby a jejich charakteristika, legislativní rámec vymezující oblast zajištění bezpečnosti státu, krizové stavy a jejich charakteristika, obecné zásady krizového plánování, obecné zásady obranného plánování, orgány krizového řízení a jejich vzájemné vztahy,
charakteristika prvků zajišťujících bezpečnost ČR, práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, základní přístupy k zajištění věcných zdrojů.
Systém HOPKS, místo a úloha HOPKS jako nedílné součásti bezpečnostního systému ČR, základní pojmy, principy fungování a nástroje realizace HOPKS, systém nouzového hospodářství, státní hmotné rezervy, infrastruktura HOPKS, regulační opatření, plánování věcných zdrojů, místo a úloha správních úřadů a územních samosprávných celků v systému HOPKS.
Systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, základní pravidla fungování systému, metodika vyžadování věcných zdrojů za krizové situace včetně obsahu a formy požadavku na zajištění.
Informační podpora plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových situací, základní důvody pro vytvoření účelového IS jako nástroje informační podpory procesů krizového plánování a řízení, místo a úloha IS PCZ ARGIS v procesu přípravy na řešení krizové situace, základní princip činnosti IS PCZ ARGIS, informační podpora systému vyžadování věcných zdrojů za krizové situace.
Praktická část: přihlášení a práce v IS ARGIS v „on line“ režimu
ASW KRIZDATA.
Celkové stručné shrnutí problematiky, cvičný test.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Šárka Kušková, tel: +420 224 943 335

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Právní předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Metodika vyžadování věcných zdrojů za krizových situací, schválená usnesením vlády ČR ze dne 7.4.2003 č. 345

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, vydaná SSHR v r. 2003

Studijní materiál "Hospodářská opatření pro krizové stavy - modul H" vydaný MV GŘ HZDS ČR v r. 2008
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
16. 1. 2023 - 7. 3. 2023 1OZHOKSA231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
28. 8. 2023 - 3. 10. 2023 1OZHOKSB232000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.2 + 17.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru