+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Obecná část

Kurz: ZOZ - Obecná část

Příprava na zvláštní odbornou způsobilost - obecná část

Rozsah 30 hodin

Cena 12 550 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. PRAHA Baarova

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Hlavním cílem kurzu je připravit úředníky územních samosprávných celků na úspěšné prokázání obecné části zvláštní odborné způsobilosti při písemné i ústní části zkoušky. Termíny kurzů, v jejichž kódu najdete"obec", jsou určeny výhradně vedoucím úřadů.

Program

Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy. Územní samosprávné celky v systému veřejné správy. Úředníci územních samosprávných celků. Správní řád. Procvičování (např. formou řešení případových studií a praktických úkolů, cvičných testů a práce s právními předpisy).

Kontaktní osoba

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, telefon: 224 943 333, mobil: 732 999 007, e-mail: z.hol@institutpraha.cz

Odborná literatura

Základní charakteristika veřejné správy
druhé aktualizované vydání
Autor: Mgr. Jan Břeň
Správní řád
Mgr. Ivan Tobek, JUDr. Karel Voříšek, Mgr. Karel Hruška
333 cvičení z veřejné správy
Autoři: Mgr. Jana Haklová, Mgr. Pavla Samková, Mgr. Petr Kuš
333 cvičení ze správního řádu
Autoři: Mgr. Petr Kuš, Mgr. Jana Malinovská, JUDr. Eva Zlámalová
Územní samospráva přehledně a v příkladech
JUDr. Jan Horník, Ph.D., Mgr. Petr Kuš

Právní předpisy

• Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
• Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
• Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 9. 2024 - 7. 10. 2024 1OZOBECB242000 Př. Benešov
Zk. PRAHA Baarova
Odborníci na ZOZ 12 550 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (44.2 + 0.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru