+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ZPIP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ZPIP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění)

Rozsah 6 hodin

Cena 1 500 Kč

Místo konání PRAHA Baarova

Lektor(ka)

Ing. Jan SLAVÍK, Ph.D.

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s oblastmi, které se týkají správou při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění.

Program

Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
- posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
-Přehled právních předpisů
Problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-44/2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Právní předpisy

Právní předpisy:
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
• směrnice Rady Evropských společenství 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, ve znění směrnice Rady Evropské unie 97/11/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně
• směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí
• úmluva Evropské hospodářské komise OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice E/EHK/1250
• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších zákonů
• vyhláška č.288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění.
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
5. 10. 2023 2PKVUF1A231000 PRAHA Baarova Ing. Jan SLAVÍK, Ph.D. 1 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (30.2 + 16.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru