+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » EL Korupce, etika a whistleblowing

Kurz: EL Korupce, etika a whistleblowing

EL Korupce, etika a whistleblowing

Rozsah 16 hodin

Cena 500 Kč

Místo konání LMS ELEV

Lektor(ka)

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Veřejná správa

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem akreditovaného kurzu je předat ucelený soubor informací o korupci, etice a whistleblowingu.

Program

Doporučená délka studia EL kurzu je 16 hodin.
Probíraná témata: korupce a související pojmy, příslušné právní předpisy a jejich vzájemná provázanost, mezinárodní úprava. Kurz je akreditován.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jiří Rys, j.rys@institutpraha.cz, tel.: 737 543 654
Informace k přihláškám:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Odborná literatura

• Dančák, Břetislav (eds.). Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno, 2006. Mezinárodní politologický ústav

• HORNÍK, Jan a Hana ŽUFANOVÁ. Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol. Praha: Wolters Kluwer, 2014

• CHMELÍK, Jan a Zdeněk TOMICA. Korupce a úplatkářství. Praha, 2011. Linde

• Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International ČR. 2005

• PETROVSKÝ, Karel. Korupce po česku aneb korupce očima průměrného Čecha. Praha, 2007. Eurolex Bohemia

• ŠÁMAL, PAVEL a kol. Trestní zákoník II Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010

• Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Právní předpisy

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
1. 8. 2024 - 31. 8. 2024 2ELKEWBD24X000 LMS ELEV 500 Kč
1. 10. 2024 - 31. 10. 2024 2ELKEWBE24X000 LMS ELEV 500 Kč
1. 12. 2024 - 31. 12. 2024 2ELKEWBF24X000 LMS ELEV 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.6 + 28.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru