Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v činnosti orgánů OCHP

Kurz: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v činnosti orgánů OCHP

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v činnosti orgánů ochrany životního prostředí

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci odborů životního prostředí obecních úřadů ORP a úředníci KÚ. Kurzu se též mohou zúčastnit pracovníci České inspekce životního prostředí, správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Kurz má napomoci úředníkům vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany životního prostředí se orientovat v nové právní úpravě a správně ji aplikovat v rozhodovací praxi.

Program

Úředníci budou seznámeni s důvody přijetí nového zákona a se zásadami a principy právní úpravy správní odpovědnosti. Budou vysvětleny nové pojmy, zejména přičitatelnost jednání a zproštění se odpovědnosti. Účastníci se též seznámí s procesní úpravou projednávání přestupků, zdůrazněny budou rozdíly oproti úpravě dosavadní. Výklad bude zaměřen na vysvětlení dopadů nové právní úpravy do rozhodovací praxe.
Kurz je akreditován.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

Důvodová zpráva k návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dostupná z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=555&CT1=0

MATES, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 204 s. ISBN 978-80-7400-567-1

MLSNA, Petr. Reforma přestupkového práva – základní východiska, cíle a očekávání. 2016 na www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (39.7 + 15.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru