+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Sociální služby

Kurz: ZOZ - Sociální služby

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v sociálních službách

Rozsah 28 hodin

Cena 25 790 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ, Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností v sociálních službách.

Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
Zvláštní část:
Zahrnuje získání znalostí a dovedností z oblasti: zákon o sociálních službách a navazující právní předpisy, financování systému sociálních služeb, registrace poskytovatelů sociálních služeb, smlouva o poskytnutí sociální služby, úhrada nákladů za sociální služby (služby bez úhrady, služby za úhradu), působnost veřejné správy při zajišťování sociálních služeb (obce, obce s rozšířenou působností, kraje, ústřední orgán), kvalita sociálních služeb a její ověřování (inspekce, standardy kvality), požadavky na pracovníky (podmínky k výkonu činnosti), služby sociální prevence a sociální péče, zařízení sociálních služeb (podmínky přijetí, úhrady a další), příspěvek na péči (nárok na příspěvek, výplata příspěvku a další), posuzování zdravotního stavu, souběh zdravotní a sociální péče, dávky státní sociální podpory, dávky občanům v hmotné nouzi, dávky sociální péče, sociální práce, aplikace práva Evropského
společenství.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, mobil: 732 999 007, tel: 224 943 333

Odborná literatura

Metodické materiály vydávané odborem sociální politiky MPSV (Komentáře, EU – Informace)

Úlehla I.: Umění pomáhat, Renesance 1996

Řezníček, I.: Metody sociální práce, Slon 1997

Matoušek, O. a kol.: Práce s rizikovou mládeží, Portál 1996

Berg, I. K.: Posílení rodiny, Institut pro systemickou zkušenost 1991

Tomeš, I.: Sociální politika (teorie a mezinárodní zkušenost), Socioklub 2001

časopis Sociální práce/Sociálna práca

časopis Národní pojištění

Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce, Portál 2001

Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce, Portál 2003

Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi, Portál 2005

Matoušek, O.: Slovník sociální práce, Portál, 2003

Hájek, K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese, Portál 2006

Právní předpisy

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi a další zákony
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád,
Zákon č.306/2013 Sb. o zrušení karty sociálních systémů
Vyhláška č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 1. 2023 - 28. 2. 2023 1OZOOSSA231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
24. 4. 2023 - 22. 6. 2023 1OZOOSSB231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
16. 10. 2023 - 5. 12. 2023 1OZOOSSC232000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.2 + 15.3) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru