+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Přihláška

Korupce, etika, whistleblowing pro pokročilé

Termín konání: 1. 12. 2024 - 31. 12. 2024

Rozsah 16 hodin

Cena 500 Kč

Místo konání LMS ELEV

Typ studenta


Zaměstnavatel

Pracuji...

Zadáním IČ se data zaměstnavatele předvyplní.


Zástupce/zástupkyně zaměstnavatele

Přihlašovaný účastník/účastnice kurzu

* Datum a místo narození jsou důležité údaje pro vystavení osvědčení o absolvování kurzu
* Evidenční číslo státního zaměstnance je důležitý údaj pro vystavení osvědčení o absolvování kurzu

Pro kurzy ve vzdělávacím středisku Benešov

Způsob platby

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

  1. Cena vzdělávací akce je splatná před termínem jejího konání. Cenu zaplacenou v době kratší než 3 kalendářní dny před konáním vzdělávací akce je třeba při nástupu na vzdělávací akci prokázat dokladem.
  2. Cenu lze uhradit v hotovosti v den nástupu na vzdělávací akci ve vzdělávacím zařízení poskytovatele.
  3. Cena vzdělávací akce se řídí ceníkem platným v době přijetí přihlášky, uveřejněném na http://www.institutpraha.cz/cenik-vz-vss/.
  4. Úhrada vzdělávacích akcí poskytovaných podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
  5. Zruší-li nebo omluví-li zaměstnavatel účast přihlášeného účastníka/účastnice na vzdělávací akci ve lhůtě do 30 dnů, nejméně však 3 dny před jejím zahájením, poskytovatel má nárok na úhradu manipulačního poplatku ve výši 10 % z ceny celé vzdělávací akce. Poskytovatel neúčtuje manipulační poplatek v případě, že zaměstnavatel zruší nebo omluví účast účastníka na vzdělávací akci nejméně 31 dnů před jejím zahájením.
  6. Nezruší-li zaměstnavatel písemně účast nebo neomluví-li neúčast přihlášeného účastníka/účastnice vzdělávací akce nejpozději 3 dny před zahájením kurzu, poskytovatel má vždy nárok na úhradu částky ve výši 100% ceny aktuálního kurzu.
  7. Při zrušení vzdělávací akce Institutem bude uhrazená částka vrácena zaměstnavateli v plné výši.
  8. Rušení a omluva účasti musí být provedena písemnou formou.

Přihlášku je možné zaslat v elektronické podobě datovou schránkou nebo na email podatelna@institutpraha.cz, případně v listinné podobě na adresu Institutu.

Sečtěte a zaokrouhlete (20.2 + 14.8) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.3 + 25.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru