+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Informace k průběhu výuky a zkoušek

Informace k průběhu výuky a zkoušek

Na této stránce postupně uveřejňujeme nové informace k průběhu výuky a zkoušek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Ve smyslu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 5. 3. 2021, kterým se ukládá veřejným zaměstnavatelům s minimálně 50 zaměstnanci, umožnit těmto zaměstnancům vždy 1x za 7 kalendářních dnů podstoupit RT-PCR test, antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2, si dovolujeme upozornit, že úředníci ÚSC, kteří se dostaví na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na pracovišti Institutu pro veřejnou správu Praha v Praze nebo Benešově, budou při příchodu požádáni o vyplnění čestného prohlášení o absolvování některého z výše uvedených testů s negativním výsledkem, nebo prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90-ti dnech.

V případě, že se jedná o úředníka ÚSC s méně, než 50 zaměstnanci, bude mu předloženo k podpisu standardní čestné prohlášení ve smyslu protiepidemických opatření.

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení úředníků ÚSC

Na základě platných epidemických opatření se následující plánované zkoušky zvláštní odborné způsobilosti od 1. března 2021 a dále uskuteční podle zaslaných sdělení Institutu pro veřejnou správu Praha.

14. 4. 2021 - 1OPOOUPB211000

14. - 15. 4. 2021 - 1ZKOOSRA211007, 1ZKOOZPA211007

15. 4. 2021 - 1ZKOBECA211007

16. 4. 2021 - 1OPOZDRB211000

 

Zkoušky se uskuteční za maximálních protiepidemických opatření.

Zkoušky podle zákona č. 250/2016 Sb. probíhají podla zaslaných sdělení.

Přípravy na zvláštní část zkoušky ZOZ do odvolání probíhají distanční formou.

Studující i úřady budou o konkrétní podobě přípravy informováni do doby původně plánovaného nástupu do vzdělávacího střediska Benešov.

Zkoušky pokračují za dodržování všech epidemiologických opatření ve sdělených termínech.
Pro správní činnosti, u kterých nebyla v roce 2021 ještě ukončena příprava, bude zasláno nové sdělení termínu zkoušky.
Informace ke konkrétní správní činnosti podá pedagogický specialista, viz kontakty níže.

 

Příprav na obecnou část zkoušky ZOZ probíhají eLearningem

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou přípravy distanční formou. Úřady, jejichž úředníci jsou do těchto termínů zařazení, již byly informovány dopisem.

E-learningový vzdělávací program je akreditovaný na 30 výukových hodin stejně jako prezenční forma přípravy. Vzdělávací program bude přístupný po dobu dvou měsíců. Po celou dobu budou mít studující k dispozici tutora, který je připraven odpovídat na dotazy.

Kurz obsahuje audiovizuální, případně audio záznamy přednášek z veřejné správy a správního řádu, které si mohou úředníci vyslechnout opakovaně v průběhu studia. Každá kapitola je zaměřena na jedno zkušební téma a kromě výkladové části obsahuje i procvičovací a opakovací zpětnovazebnou část.

Nad rámec vzdělávacího programu je do kurzu mimořádně zařazený čtyřhodinový webinář, který bude zaměřený na procvičování učiva. Účastníci mohou online v reálném čase klást dotazy odborným lektorům.

Informace k obsahu a průběhu studia: Mgr. Andrea Hrečková, a.hre@institutpraha.cz

 

Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti po ukončení nouzového stavu (30. 6. 2020)

 

 

 

 

Kontakty na pedagogické specialisty pro případné dotazy k výuce jednotlivých příprav ke zkoušám ZOZ

(seznam kódů správních činností)

Pedagogický specialista

Telefon

e-mail

ZOZ v kompetenci

PhDr. Lenka HRONOVÁ

+420 733 129 063

l.hro@institutpraha.cz

SS, VO, SPO, ZDR, VP, PP

Ing. Alexandra JANÁČKOVÁ

+420 739 032 614

a.jan@institutpraha.cz

HOKS, LHM, ZP, MAT, OPCD

Mgr. Andrea HREČKOVÁ

+420 736 610 240

a.hre@institutpraha.cz

Obecná část ZOZ

PhDr. Jitka NOSKOVÁ

+420 736 610 246

j.nos@institutpraha.cz

DANE, FIN, OH, CHLP, VH

Mgr. Jan POTUCKÝ

+420 702 132 714

j.pot@institutpraha.cz

SR, UP, ZPIP, OVZD, OCHP

Ing. Jaroslav VOBR

+420 739 960 639

j.vob@institutpraha.cz

SKOL, ZEM, OOKR

Ing. Lucie ZEMANOVÁ

+420 603 229 382

l.zem@institutpraha.cz

BPSP, DOP, DRAH, REG, RORP, SH, ZPF

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - při příjezdu do Vzdělávacího střediska Benešov budou účastníci vzdělávacích akcí požádáni o odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář je k dispozici také na recepci střediska.

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU BENEŠOV

Klienty upozorňujeme, že povinné nošení roušky či jinak zakrytých úst a nosu je třeba dodržovat zejména v závislosti na obecně platných vydaných opatřeních pro daný region nebo celou ČR.

Použijte roušku vždy při kontaktu s další osobou nebo osobami, který probíhá v menší vzdálenosti, než jsou 2 metry. Dále také v místech, kde dochází ke shlukování osob.

Každý klient je povinen podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které není starší než 1 den. Podpis čestného prohlášení je podmínkou pro účast na vzdělávací akci.

Z provozních pravidel objektu je klient povinen zejména:

 • Nosit roušku nebo jinak zakrytá ústa a nos ve všech prostorách Institutu.
 • Dodržovat bezpečný odstup min 1.5 m, umožňuje-li to situace. Ve frontách na stravování dodržuje 2 m rozestupy.
 • Vyhazovat použité roušky do vyčleněných označených uzavíratelných nádob.
 • V den odjezdu opustit pokoj do 8:00 hod.

Další informace:

 • Při příjezdu do Vzdělávacího střediska Benešov bude klientům, z preventivních důvodů, měřena teplota bezkontantním teploměrem.
 • V případě naměření zvýšené teploty nad 37,5 °C včetně, i při druhém měření, NEBUDE klientovi umožněn pobyt ve vzdělávacím středisku (bude mu zamezen vstup do areálu).
 • Bude prováděn průběžný úklid včetně dezinfekce společných prostor.
 • Úklid pokojů pro další turnus bude prováděn s použitím virucidních dezinfekčních prostředků.
 • Výdej všech jídel bude prováděn personálem.
 • Po každé skupině klientů v jídelně bude prováděn úklid a mytí stolů.
 • U vstupu do učeben a zkouškových místností bude k dispozici desinfekční prostředek.

16. 9. 2020

NÁHLÉ OMLUVY SOUVISEJÍCÍ S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

 • V případě náhlého zjištění onemocnění Covid – 19 nebo stanovení karantény hygienickou službou, lze účastníka vzdělávací akce omluvit do 3 dnů od zahájení vzdělávací akce,
 • podmínkou je omluvení úředníka vedoucím úřadu prostřednictvím standardního formuláře na omluvy, kdy do poznámky bude uveden „Covid – 19“ nebo „karanténa“,
 • v těchto případech bude účtován stornopoplatek pouze ve výši 10 %.

 

 

ARCHIVNÍ ZPRÁVY

 

INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH KE ZKOUŠCE ZOZ OD 5. ŘÍJNA 2020

 

Počítání lhůt podle zák. č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - výňatek ze stanoviska Ministerstva vnitra (červen 2020)

16. 4. 2020

Informace pro úřady o opatřeních k přípravám ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

14. 4. 2020

Příprava ke zkoušce ZOZ od 14. 4. 2020 a v dalších termínech ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná čát - Připravujeme rozšíření studia o kombinovanou a distanční formu.
 • Zvláštní část - Výuka bude realizována v náhradním termínu. V řešení je i místo výuky Praha.

 

6. 4. 2020

Přerušená příprava ke zkoušce ZOZ, probíhající v týdnu od 9. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí. K dispozici mají tutora.
 • Zvláštní část „stavební řád“ – pokud bude možné, studující obdrží studijní materiály v elektronické podobě v eLearningovém prostředí. Další výuka bude realizována v náhradním termínu.
 • Zvláštní část „zemědělství“ – výuka bude realizována v náhradním termínu, v řešení je místo konání Praha.

 

Příprava ke zkoušce ZOZ od 16. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí, k dispozici mají tutora. O náhradním termínu prezenční výuky bude rozhodnuto v souvislosti s ukončením mimořádných opatření.

 

Institut bude vracet finanční prostředky za nevyčerpané služby ve vzdělávacím středisku Benešov.

 

30. 3. 2020

Nové termíny přípravných kurzů a zkoušek budou oznámeny po zrušení mimořádných opatření přijatých Vládou ČR.

Úředníci, kteří absolvovali celou přípravu, budou včas informováni o termínu zkoušky.

 

 

STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA - LHŮTA K PROKÁZÁNÍ ZOZ V NOUZOVÉM STAVU


Zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.4 + 7.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru