Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Informace k obnovení výuky a zkoušek

Informace k obnovení výuky a zkoušek

Na této stránce postupně uveřejňujeme nové informace k obnovení výuky a zkoušek

Počítání lhůt podle zák. č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - výňatek ze stanoviska Ministerstva vnitra (červen 2020)

 

ZKOUŠKY ZOZ, KE KTERÝM NEPROBĚHLA CELÁ PŘÍPRAVA, JSOU ODLOŽENY. VYČKEJTE, PROSÍM, NÁHRADNÍ SDĚLENÍ TERMÍNU PŘÍPRAV A ZKOUŠKY. DĚKUJEME.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - při příjezdu do Vzdělávacího střediska Benešov budou účastníci vzdělávacích akcí požádáni o odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář je k dispozici také na recepci střediska.

 

Časový rozvrh konzultací v kombinované formě přípravy na obecnou část ZOZ:

1.den

12:45 – 18:00

2. den

8:00 – 14:00

 

 

Náhradní termíny příprav ke zvláštním částem ZOZ

ZOZ VOB 031                     30. - 31. 7. 2020 v Benešově, začátek první den v 12:45 hod.

ZOZ BPSPC 021                 3. - 6 .8. 2020 v Benešově, začátek první den v 10:00 hod.

ZOZ VPB 021                      3. - 6. 8. 2020 v Benešově, začátek první den v 10:00 hod.

ZOZ SRC 031                     3. – 6. 8. 2020 v Praze, začátek první den v 12:45 hod.

ZOZ SRD 031                     3. – 6. 8. 2020 v Praze, začátek první den v 12:45 hod.

ZOZ SPOB 031                 10. - 13. 8. 2020 v Praze, začátek první den v 10:00 hod.

ZOZ SPOI 031                  10. - 13. 8. 2020 v Praze, začátek první den v 10:00 hod.

ZOZ SPOD 031                 17. - 20. 8. 2020 v Praze, začátek první den v 10:00 hod.

ZOZ SPOG 031                17. - 20. 8. 2020 v Praze, začátek první den v 10:00 hod.

ZOZ SPOH 031                17. - 20. 8. 2020 v Praze, začátek první den v 10:00 hod.

 

   

 

Pokud jste byli přihlášeni pouze na zkoušku, obdržíte náhradní sdělení.

Přípravy na zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. v týdnu od 25. 5. 2020 budou vzhledem k tomu, že dosud neproběhly přípravy na obecnou část zkoušky, posunuty. Jakmile budeme mít náhradní termíny příprav a zkoušek, zašleme přihlášeným úředníkům prostřednictvím datové schránky na úřad náhradní sdělení.

29. 5. 2020

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU BENEŠOV

1. Každý klient je povinen podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které není starší než 1 den. Po příjezdu dále klient podepisuje seznámení s hygienickým minimem provozu střediska a je povinen se jím řídit.

2. Z provozních pravidel objektu je klient povinen zejména:

 • nosit roušku nebo jinak zakrytá ústa a nos ve společných prostorách, včetně prostor jídelny. Roušku sundává pouze po dobu konzumace potravin.
 • Dodržovat bezpečný odstup min 1.5 m, umožňuje-li to situace. Ve frontách na stravování dodržuje 2 m rozestupy.
 • Vyhazovat použité roušky do vyčleněných označených uzavíratelných nádob.
 • V den odjezdu opustit pokoj do 8:00 hod.

3. Další informace:

 • bude prováděn průběžný úklid včetně dezinfekce společných prostor.
 • Úklid pokojů pro další turnus bude prováděn s použitím virucidních dezinfekčních prostředků.
 • Výdej všech jídel bude prováděn personálem včetně výdeje příborů a nápojů.
 • Po každé skupině klientů v jídelně bude prováděn úklid a mytí stolů.
 • U vstupu do učeben a zkouškových místností bude k dispozici desinfekční prostředek
 • V učebnách a kongresovém sále budou dodržovány doporučené rozestupy

 

30. 4. 2020

OBNOVUJÍ SE VYBRANÉ OPAKOVANÉ ZKOUŠKY

11.  5. 2020 - 1OPOFINC201000 - při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (původní termín)

13. 5. 2020 - 1OPOOVPD201000 - při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (původní termín)

18. 5. 2020 - 1OPOOSRC20100 - při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (původní termín)

20. 5. 2020 - 1OPBPSPC201000 - při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících (původní termín)

3. 6.2020 - 1OPOSPOE201000 - při sociálně právní ochraně dětí (původní termín)

24. 6. 2020 - 1OPRORPC201000 - při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech (původní termín)

25. 6. 2020 - 1OPOPCDC201000 - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (původní termín)

26. 6. 2020 - 1OPOOVPB201000 - při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (původní termín)

21. 7. 2020 - 1OPOOSHE202000 - při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (původní termín)

Pro řádné a opakované zkoušky, kde dochází ke změně termínu, bude úředníkům prostřednictvím úřadu zasláno náhradní sdělení.

 

21. 4. 2020

Informace pro úřady, jejichž úředníci byli na vzdělávací akci – příprava ke zkoušce ZOZ - obecná část od 9.3.2020 ve Vzdělávacím středisku Benešov.

 • Vzdělávací akce byla díky opatřením přijatým Vládou ČR předčasně ukončena 10. 3. 2020.
 • Institut pro veřejnou správu Praha vystavil vysílajícím úřadům daňový doklad za proběhlou akci. Následně vám formou dobropisu Institut vrátí částku za nevyužité služby spojené se vzděláváním ve Vzdělávacím středisku Benešov.

16. 4. 2020

Informace pro úřady o opatřeních k přípravám ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

14. 4. 2020

Příprava ke zkoušce ZOZ od 14. 4. 2020 a v dalších termínech ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná čát - Připravujeme rozšíření studia o kombinovanou a distanční formu.
 • Zvláštní část - Výuka bude realizována v náhradním termínu. V řešení je i místo výuky Praha.

 

6. 4. 2020

Přerušená příprava ke zkoušce ZOZ, probíhající v týdnu od 9. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí. K dispozici mají tutora.
 • Zvláštní část „stavební řád“ – pokud bude možné, studující obdrží studijní materiály v elektronické podobě v eLearningovém prostředí. Další výuka bude realizována v náhradním termínu.
 • Zvláštní část „zemědělství“ – výuka bude realizována v náhradním termínu, v řešení je místo konání Praha.

 

Příprava ke zkoušce ZOZ od 16. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí, k dispozici mají tutora. O náhradním termínu prezenční výuky bude rozhodnuto v souvislosti s ukončením mimořádných opatření.

 

Institut bude vracet finanční prostředky za nevyčerpané služby ve vzdělávacím středisku Benešov.

 

30. 3. 2020

Nové termíny přípravných kurzů a zkoušek budou oznámeny po zrušení mimořádných opatření přijatých Vládou ČR.

Úředníci, kteří absolvovali celou přípravu, budou včas informováni o termínu zkoušky.

 

 

STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA - LHŮTA K PROKÁZÁNÍ ZOZ V NOUZOVÉM STAVU


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.0 + 18.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru