Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Informace k průběhu výuky a zkoušek

Informace k průběhu výuky a zkoušek

Na této stránce postupně uveřejňujeme nové informace k průběhu výuky a zkoušek

INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH KE ZKOUŠCE ZOZ OD 5. ŘÍJNA 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření rušíme od 22. října 2020 do 3. listopadu 2020 vzdělávací akce  a zkoušky v prezenční formě.

Řádné i opakované zkoušky ZOZ se v termínu od 22. 10. – 6. 11. 2020 neuskuteční. Pro další termíny sledujte tuto stránku.

Nerealizované zkoušky budou přesunuty na náhradní termín. Nové sdělení dne, místa a času konání zkoušky bude úředníkům, v dostatečném předstihu, zasláno.

 

Informce k formě přípravy konkrétní ZOZ podá pedagogický specialista dle kompetence - viz. tabulka kontaktů níže.

 

Doplňující stanovisko MV k běhu lhůt k prokázání zvláštní odborné způsobilosti ke krizovému opatření

 

INFORMACE K VÝUCE A ZKOUŠKÁM V TÝDNU OD 2. 11. 2020

 1. Řádné i opakované zkoušky budou přesunuty na náhradní termín, nové sdělení dne místa a času opakované zkoušky bude bude v dostatečném předstihu zasláno.
 2. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti v sociálních službách (SSC a SSD - výuka proběhne elektronicky. Účastníci budou informováni prostřednictvím mailu o přístupech a způsobu výuky.
 3. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (FINK) - výuka proběhne on-line v plném rozsahu  dle časového rozvrhu. Účastníci byli prostřednictvím e-mailu o přístupech a způsobu výuky.
 4. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti v lesním hospodářství a myslivosti (LHMB) -  výuka proběhne on-line v plném rozsahu  dle časového rozvrhu. Účastníci byli prostřednictvím e-mailu o přístupech a způsobu výuky.
 5. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti při správě živnostenského podnikání (ZPB, ZPC) - výuka proběhne elektronicky. Účastníci byli informováni prostřednictvím mailu o přístupech a způsobu výuky.
 6. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (SHE) - výuka proběhne elektronicky. Účastníci byli informováni prostřednictvím mailu o přístupech a způsobu výuky.
 7. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny (OCHPC) - výuka proběhne elektronicky. Účastníci byli informováni prostřednictvím mailu o přístupech a způsobu výuky.
 8. Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při výkonu veřejného opatrovníka) - výuka proběhne on-line v plném rozsahu  dle časového rozvrhu. Účastníci byli prostřednictvím e-mailu o přístupech a způsobu výuky.

 

INFORMACE K VÝUCE A ZKOUŠKÁM V TÝDNU OD 26. 10. 2020   (seznam kódů správních činností)

 1. Opakované zkoušky vzhledem k usnesení vlády budou přesunuty na náhradní termín, nové sdělení dne místa a času opakované zkoušky bude bude v dostatečném předstihu zasláno.
 2. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví (VOF031) - výuka proběhne elektronicky. Účastníci budou informování prostřednictvím e-mailu o přístupech a způsobu výuky.
 3. Příprava ke zvláštní části zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (VPC021) - výuka proběhne elektronicky. Účastníci budou informování prostřednictvím e-mailu o přístupech a způsobu výuky.

 

Přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti podle zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, u kterých není možné zajistit výuku v prezenční nebo plně online formě, jsou realizovány podle § 37 uvedeného zákona.

Kontakty na pedagogické specialisty pro případné dotazy výuce jednotlivých příprav ke zkoušám ZOZ

(seznam kódů správních činností)

Pedagogický specialista

Telefon

e-mail

ZOZ v kompetenci

PhDr. Lenka HRONOVÁ

+420 733 129 063

l.hro@institutpraha.cz

SS, VO, SPO, ZDR, VP

Ing. Alexandra JANÁČKOVÁ

+420 739 032 614

a.jan@institutpraha.cz

HOKS, LHM, ZP, MAT, OPCD

Mgr. Jana MALINOVSKÁ

+420 736 610 240

j.mal@institutpraha.cz

Obecná část ZOZ, VH

PhDr. Jitka NOSKOVÁ

+420 736 610 246

j.nos@institutpraha.cz

DANE, FIN, OH, CHLP

Mgr. Jan POTUCKÝ

+420 702 132 714

j.pot@institutpraha.cz

SR, UP, ZPIP, OVZD, OCHP

Ing. Jaroslav VOBR

+420 739 960 639

j.vob@institutpraha.cz

SKOL, ZEM, OOKR

Ing. Lucie ZEMANOVÁ

+420 603 229 382

l.zem@institutpraha.cz

BPSP, DOP, DRAH, REG, RORP, SH, ZPF

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - při příjezdu do Vzdělávacího střediska Benešov budou účastníci vzdělávacích akcí požádáni o odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář je k dispozici také na recepci střediska.

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU BENEŠOV

Klienty upozorňujeme, že povinné nošení roušky či jinak zakrytých úst a nosu je třeba dodržovat zejména v závislosti na obecně platných vydaných opatřeních pro daný region nebo celou ČR.

Použijte roušku vždy při kontaktu s další osobou nebo osobami, který probíhá v menší vzdálenosti, než jsou 2 metry. Dále také v místech, kde dochází ke shlukování osob.

Každý klient je povinen podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které není starší než 1 den. Podpis čestného prohlášení je podmínkou pro účast na vzdělávací akci.

Z provozních pravidel objektu je klient povinen zejména:

 • Nosit roušku nebo jinak zakrytá ústa a nos ve všech prostorách Institutu.
 • Dodržovat bezpečný odstup min 1.5 m, umožňuje-li to situace. Ve frontách na stravování dodržuje 2 m rozestupy.
 • Vyhazovat použité roušky do vyčleněných označených uzavíratelných nádob.
 • V den odjezdu opustit pokoj do 8:00 hod.

Další informace:

 • Při příjezdu do Vzdělávacího střediska Benešov bude klientům, z preventivních důvodů, měřena teplota bezkontantním teploměrem.
 • V případě naměření zvýšené teploty nad 37,5 °C včetně, i při druhém měření, NEBUDE klientovi umožněn pobyt ve vzdělávacím středisku (bude mu zamezen vstup do areálu).
 • Bude prováděn průběžný úklid včetně dezinfekce společných prostor.
 • Úklid pokojů pro další turnus bude prováděn s použitím virucidních dezinfekčních prostředků.
 • Výdej všech jídel bude prováděn personálem.
 • Po každé skupině klientů v jídelně bude prováděn úklid a mytí stolů.
 • U vstupu do učeben a zkouškových místností bude k dispozici desinfekční prostředek.

16. 9. 2020

NÁHLÉ OMLUVY SOUVISEJÍCÍ S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

 • V případě náhlého zjištění onemocnění Covid – 19 nebo stanovení karantény hygienickou službou, lze účastníka vzdělávací akce omluvit do 3 dnů od zahájení vzdělávací akce,
 • podmínkou je omluvení úředníka vedoucím úřadu prostřednictvím standardního formuláře na omluvy, kdy do poznámky bude uveden „Covid – 19“ nebo „karanténa“,
 • v těchto případech bude účtován stornopoplatek pouze ve výši 10 %.

 

 

ARCHIVNÍ ZPRÁVY

Počítání lhůt podle zák. č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - výňatek ze stanoviska Ministerstva vnitra (červen 2020)

16. 4. 2020

Informace pro úřady o opatřeních k přípravám ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

14. 4. 2020

Příprava ke zkoušce ZOZ od 14. 4. 2020 a v dalších termínech ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná čát - Připravujeme rozšíření studia o kombinovanou a distanční formu.
 • Zvláštní část - Výuka bude realizována v náhradním termínu. V řešení je i místo výuky Praha.

 

6. 4. 2020

Přerušená příprava ke zkoušce ZOZ, probíhající v týdnu od 9. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí. K dispozici mají tutora.
 • Zvláštní část „stavební řád“ – pokud bude možné, studující obdrží studijní materiály v elektronické podobě v eLearningovém prostředí. Další výuka bude realizována v náhradním termínu.
 • Zvláštní část „zemědělství“ – výuka bude realizována v náhradním termínu, v řešení je místo konání Praha.

 

Příprava ke zkoušce ZOZ od 16. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí, k dispozici mají tutora. O náhradním termínu prezenční výuky bude rozhodnuto v souvislosti s ukončením mimořádných opatření.

 

Institut bude vracet finanční prostředky za nevyčerpané služby ve vzdělávacím středisku Benešov.

 

30. 3. 2020

Nové termíny přípravných kurzů a zkoušek budou oznámeny po zrušení mimořádných opatření přijatých Vládou ČR.

Úředníci, kteří absolvovali celou přípravu, budou včas informováni o termínu zkoušky.

 

 

STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA - LHŮTA K PROKÁZÁNÍ ZOZ V NOUZOVÉM STAVU


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (36.2 + 30.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru