Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Institut si připomíná významné výročí

Institut si připomíná významné výročí

Institut již přes 50 let poskytuje vzdělávání ve veřejné správě a tento významný milník si v těchto dnech připomíná.

Institut pro veřejnou správu Praha oslavuje své padesáté narozeniny.  „Od založení v roce 1968 jsme proškolili přes 250.000 úředníků a zaměstnanců veřejné správy, plánujeme i nadále poskytovat kvalitní vzdělávání nejen v oblastech, které stanoví zákon, ale máme v plánu podstatně rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit především ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, které je naším zřizovatelem“, říká ředitelka Institutu JUDr. Anna Doležalová. Institut má nyní před sebou cíle, které si stanovil v novém Strategickém plánu rozvoje na období 2019 – 2021.  Cílem je přiblížit vzdělávání úřadům samosprávy i státní správy a zajistit jeho maximální dostupnost a kvalitu. Jedním z inovativních programů je studium MPA pro vedoucí úředníky veřejné správy, které Institut začne realizovat od podzimu 2019. V plánu je také Letní škola vzdělávání veřejné správy s účastí zahraničních vzdělávacích organizací veřejné správy.

Institut byl založen v roce 1968 rozhodnutím ministra vnitra jako Institut Ministerstva vnitra ČSR pro národní výbory a místní hospodářství. Studium bylo určeno vedoucím funkcionářům a pracovníkům národních výborů a probíhalo internátně a dálkově. Témata školení byla poplatná době: principy politického řízení, národohospodářské plánování a financování, uplatňování socialistické demokracie a zákonnosti v činnosti národních výborů, vědecké řízení, organizace řídící práce, aktuální konkrétní témata související s činností národních výborů a další. Po roce 1989 byl změněn název na Institut pro místní správu Ministerstva vnitra. Institut dále vzdělával úředníky a zaměstnance územních samosprávných celků hlavně v oblasti přípravy a výkonu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Po roce 2002 začal Institut realizovat školení pro úředníky územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hlavně v oblasti zkoušek zvláštní odborné způsobilosti, přípravy ke zkouškám, průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků. V této oblasti je Institut jedinou organizací v ČR oprávněnou k zabezpečování těchto zkoušek. Rovněž vzdělává i zaměstnance a zaměstnankyně státní správy, kterým nabízí vzdělávání podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a související platné legislativy.

V současné době Institut realizuje vzdělávání v Praze a v Benešově, kde má své vzdělávací středisko, které disponuje kongresovým sálem s kapacitou až 200 míst, plně vybavenými učebnami s kapacitou 14 — 100 osob, počítačovou učebnou a ubytovací kapacitou 200 míst.

Úkolů do budoucna má Institut mnoho a souvisí zejména s rozvojem jeho aktivit v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy, manažerského vzdělávání středních a vyšších manažerů, prohloubení spolupráce s územními samosprávnými celky včetně rozšíření vzdělávání v území. Nedílnou součástí rozvoje Institutu je širší spolupráce s ústřední státní správou, modernizace poskytovaných služeb a rozšíření mezinárodní spolupráce.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.5 + 34.9) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru