Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Účast na zasedání DISPA ve Finsku

Účast na zasedání DISPA ve Finsku

Počátkem listopadu se představitelé Institutu zúčastnili pravidelného zasedání DISPA.

     

Setkání ředitelů a představitelů institutů a škol a veřejné správy DISPA se tentokrát konalo ve dnech 7. – 8. listopadu 2019 v rámci finského předsednictví v Radě EU v Helsinkách. Pořádající organizací byl finský Institut veřejného managementu HAUS a hlavními tématy zasedání byla důvěra, veřejný leadership a eLearning.

Zasedání za účasti 20 mezinárodních delegací bylo zahájeno úvodním slovem výkonného ředitele finského institutu HAUS a stálé tajemnice ministerstva financí  pro vládní politiku. Ta se ve svém příspěvku zaměřila na hlavní téma důvěry, přičemž dle nedávného průzkumu dosahuje důvěra ve finské společnosti předních příček v Evropě (80-90%). Důvěra je důležitá i ve vztahu občan-veřejná správa a ve veřejné správě navzájem. Přispívá ke spolupráci, komunikaci, udržitelnosti, inovacím a celkové kvalitě života.

Dále vystoupila profesorka politických věd na Univerzitě Turku, jež prezentovala důvěru jako koncept a faktor úspěchu pro fungující veřejnou správu. Koncept důvěry spočívá v jednání v nejlepším zájmu občana a v hodnotách jako jsou kompetentnost, odhodlání, předvídatelnost, péče, důvěryhodnost, spolehlivost. Nedostatek důvěry pak snižuje legitimitu, zabraňuje implementaci reforem apod.. Zajímavé byly i výstupy z celé řady průzkumů napříč EU. Například důvěra v politické strany je nejvyšší v Dánsku a nejnižší v Bulharsku. Česká republika se umístila na šestém místě v odpovědi na otázku, zda je občas obtížné politikům porozumět. V souvislosti s Evropskou unií trend důvěry v její instituce zůstává poměrně stabilní během posledních deseti let, dosahuje však jen 40-45%, důvěra v národní instituce je ještě nižší. Důvěra v EU je nejvyšší v Litvě, nejnižší pak v Řecku, v ČR je pak třetí nejnižší.

V následujícím příspěvku se zaměřil generální ředitel odboru veřejné správy na ministerstvu financí na důvěru a etiku ve veřejném leadershipu. Strategickými oblastmi dle EUPAN (European Public Administration Network) jsou v tomto ohledu digitalizace a inovace v evropských veřejných správách, etika a organizační kultura ve veřejné správě, strategický a efektivní management lidských zdrojů. Z dříve uspořádaných průzkumů zaměřených na etiku ve veřejné správě vyplývá, že pro úředníky jsou nejdůležitější odbornost, nestrannost a právní stát a pro občany pak důvěra, nestrannost a odbornost, ale občané se domnívají, že tyto hodnoty nejsou příliš uplatňovány v praxi. Korupce je vnímána na nízké úrovni, ale ve skutečnosti se vyskytuje nebezpečnější strukturální korupce. Dále je zaznamenána potřeba vzdělávání ve veřejné správě a neexistence systematického vzdělávání v etice. Finsko v rámci otevřeného vládnutí pak deklaruje následující hodnoty: přístup k informacím, důvěra, komunikace, otevřená data, srozumitelnost, participace, otevřené postupy a zprostředkování činností.

Programový ředitel HAUS prezentoval programy veřejného leadershipu. HAUS připravil krátkodobé i dlouhodobé programy na tato téma a v letech 2017-2018 proškolil 140 vyšších úředníků a další cykly probíhají. Program „Umožnění veřejného leadershipu“ zahrnuje 6 modulů: Globální fenomény a obnovitelnost veřejného sektoru, Nové operační modely pro komplexní problémy, Zahraniční modely pro systematickou změnu, Od správy veřejných věcí k veřejné službě, Vedení lidí a obnova kultury leadershipu, Od učení a experimentování k implementaci. 

V rámci interaktivního workshopu se delegáti účastnili hraní deskové „Hry důvěry“, která je určena pro diskuzi a plánování zlepšení otevřenosti veřejné správy a osobních závazků k přispění zlepšení situace.

Druhý den zasedání byl převážně věnován prezentaci eLearningové platformy eOppiva, kterou představil hlavní elektronický specialista HAUS.  Platforma eOppiva je velmi propracovaná a zpracování 1 hodiny obsahu zabralo 200 člověkohodin. Od spuštění v roce 2018 bylo proškoleno více jak 27 000 osob, úspěšnost představuje 51% a největší účast bývá v kurzech věnovaných problematice GDPR. Největší výhody elektronizace vzdělávání spatřují finští kolegové ve flexibilitě, individualizaci, analyzovatelnosti kvality vzdělávání, nákladové efektivnosti atd.

Závěrečná prezentace byla věnována Společnému hodnotícím rámci (CAF).  Vzdělávací manažer HAUS přiblížil vývoj CAF a jeho výhody, mezi něž se řadí lepší služby pro občany, design na míru pro veřejnou správu, evropská standardizace, společný jazyk, zapojení lidí, zlepšení založené na důkazech a žádné externí náklady. Finský institut prochází fázi modernizace v rámci CAF, kdy princip zůstává stejný, ale vetší důraz je kladený na elektronizaci, agilitu, udržitelnost, pestrost a inovace.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (5.4 + 2.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru