+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Přehled správních činností » ZEM

ZEM

Název Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v zemědělství
Plán výuky*
1. a 2. týden zvláštní části
Pondělí 10:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Program

Schvalování hnojiv při uvádění do oběhu; skladování a používání hnojiv; agrochemické zkoušení zemědělských půd a zjišťování vlastností lesních pozemků; monitoring zemědělských půd a vstupů do půd; používání kalů a sedimentů na zemědělské půdě

Legislativa týkající se rozmnožovacího materiálu trvalých kultur, vinohradnictví a vinařství a ochrany chmele

Seznámení s národní legislativou zabývající se rybářstvím na území ČR; rybníkářství; rybářský revír, chráněná rybí oblast, výkon rybářského práva, hospodaření v rybářském revíru, lov

Povolování výjimek ze zakázaných způsobů lovu

Rybářská stráž; orgány státní správy rybářství

Přestupky fyzických a právnických osob; aktuální problémy v rybářství, dotace, Evropská unie

Rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům a poruchám rostlin

Správní a dozorové činnosti ÚKZÚZ na úseku rostlinolékařské péče

Přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky a zařízení pro jejich aplikace

Působnost Státního pozemkového úřadu

Energetické využití agrárních produktů

Ekologické zemědělství

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (evidence zemědělského podnikatele) a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu (poskytování dotací z EU)

Podpora rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v zemědělské a potravinářské výrobě

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Evropské právo (acquis communautaire) v zemědělství

Konzultace k problematice zemědělství

Další informace Detail přípravného kurzu
Seznam odborníků na ZOZ
Seznam právních předpisů, do kterých je možné nahlížet při přípravě odpovědí u ústní zkoušky

* Změna plánu výuky vyhrazena

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.4 + 32.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru