Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SKOL

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve školství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

Platnost od 1. 1. 2007

  1. Vymezení orgánů vykonávajících státní správu ve školství a jejich základní kompetence
  2. Kariérní systém pedagogických pracovníků

   
  1. Vymezení orgánů vykonávajících samosprávu ve školství a jejich základní kompetence
  2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

   
  1. Ředitel školy a školského zařízení v roli správního orgánu, statutárního orgánu, jmenování a odvolání ředitelů, konkurzní řízení na ředitele školy nebo školského zařízení
  2. Právní postavení školských právnických osob

   
  1. Obec s rozšířenou působností při výkonu přenesené státní správy ve školství
  2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

   
  1. Krajský úřad při výkonu přenesené státní správy ve školství
  2. Odměňování pedagogických pracovníků

   
  1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho působnosti v oblasti veřejné správy
  2. Pedagogičtí pracovníci – definice pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti

   
  1. Česká školní inspekce a její postavení v systému veřejné správy
  2. Právní postavení příspěvkových organizací

   
  1. Obec při výkonu samostatné působnosti ve školství
  2. Principy hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných v právní formě příspěvkové organizace a školské právnické osoby

   
  1. Kraj při výkonu samostatné působnosti ve školství
  2. Systém vzdělávacích programů

   
  1. Školská rada – její zřízení a složení, působnost školské rady
  2. Hlavní principy financování regionálního školství, úplaty za vzdělávání a školské služby

   
  1. Vzdělávací soustava – charakteristika, druhy škol a školských zařízení, organizace škol
  2. Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců žáků, hmotné zabezpečení žáků

   
  1. Povinnost školní docházky a základní vzdělávání
  2. Kontrolní funkce České školní inspekce – rozsah, výstupy, opravné prostředky

   
  1. Přijímání ke studiu a průběh studia ve středních školách a vyšších odborných školách
  2. Evaluační funkce České školní inspekce – rozsah, výstupy, opravné prostředky

   
  1. Ukončování studia v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách
  2. Výmaz školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení

   
  1. Rejstřík škol a školských zařízení – obecné principy, kompetence a náležitosti vedení rejstříku
  2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných

   
  1. Zřizovatelé škol a  školských zařízení a jejich působnost, právní postavení škol a školských zařízení – obecné principy
  2. Školské služby a základní charakteristika hlavních druhů a typů školských zařízení

   
  1. Průběh řízení o zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení a o změně zápisu školy nebo školského zařízení v rejstříku škol a školských  zařízení
  2. Kontrola použití finančních prostředků v oblasti školství – definice způsobu kontroly s ohledem na zákon č. 320/2001 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb.,  práva a povinnosti kontrolních pracovníků, postihy neoprávněného použití

   
  1. Rozpočet kapitoly MŠMT a hlavní principy financování škol a školských zařízení
  2. Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy a výroční zprávy, hodnocení škol a školských zařízení a vzdělávací soustavy

   
  1. Financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem nebo obcí ze státního rozpočtu i z rozpočtu zřizovatele
  2. Hlavní principy výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče ve školských zařízeních

   
  1. Financování soukromých a církevních škol a školských zařízení
  2. Předškolní vzdělávání

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (34.9 + 36.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru