Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ REG

pro ústní část ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkušební otázky

(platnost otázek od 24. 1. 2019)
 
 
1/ a) co je předmětem úpravy zákona č. 56/2001 Sb.
    b) která vyhláška týkající se registrací zákon č. 56/2001 Sb., provádí a co je předmětem 
          této vyhlášky
         
2/ a) vymezení základních pojmů zákona č. 56/2001 Sb.
    b) osvědčení o registraci silničního vozidla, ztráta, zničení, odcizení, poškození
 
3/ a) rozsah zapisovaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla
     b) žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 
4/ a) zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel
     b) registr silničních vozidel, jeho obsah a zapisované údaje
 
5/ a) rozsah spolupráce Ministerstva dopravy a obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti   
          při výkonu působnosti podle zákona č. 56/2001 Sb., se třetími stranami        
     b) rozsah činností, k jejichž provedení je příslušný podle zákona č. 56/2001 Sb., kterýkoliv 
           obecní úřad obce s rozšířenou působností
          
6/   a) zápis změny vlastníka silničního vozidla - přechod vlastnického práva k silničnímu
            vozidlu
      b) výdej dat z registru silničních vozidel, prokázání právního zájmu
 
7/ a) údaje zapisované do registru silničních vozidel
     b) Schengenský informační systém v souvislosti s registrací vozidla
         
8/ a) které údaje a jejich změny zapisuje v registru silničních vozidel do evidence obecní 
          úřad obce s rozšířenou působností
     b) použití správního řádu při zápisu údajů do registru silničních vozidel
 
9/   a) způsob provádění zápisů v technickém průkazu silničního vozidla a způsob označení
            technického průkazu
      b) výdej dat z registru silničních vozidel výrobci nebo akreditovanému zástupci a
            nakládání s takto poskytnutými údaji
 
10/ a) vyřazení silničního vozidla z provozu a povinnosti vlastníka vyřazeného vozidla
      b) rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla
 
11/ a) forma, provedení a obsah standardní registrační značky
      b) vedení registru silničních vozidel
     
12/ a) druhy registračních značek
      b) důvody k zastavení řízení při registraci silničního vozidla
 
13/ a) obsah žádosti o zápis do registru silničních vozidel a doklady potřebné k registraci
            vozidla
      b) podmínky ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
 
14/ a) přestupky podle § 83 zákona č. 56/2001 Sb.
      b) pravidelné technické prohlídky
  
15/ a) vývoz vozidla do zahraničí           
      b) technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 
16/ a) zkrácené správní řízení při zápisu údajů do registru silničních vozidel
       b) registr historických a sportovních vozidel
 
17/ a) historické a sportovní vozidlo v provozu
      b) zánik silničního vozidla
 
18/ a) paměťová karta dílny a paměťová karta podniku
       b) předmět vyhlášky č. 355/2006 Sb.
 
19/ a) prokázání právního zájmu při výdeji dat z registru silničních vozidel
      b) registrační značka na přání, její forma, provedení a obsah
 
20/ a) přerušení řízení při registraci silničního vozidla
      b) zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise
 
21/ a) ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou
       b) žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla – převod vlastnického práva
             k silničnímu vozidlu
 
22/ a) registr silničních vozidel, kdo jej vede a jaké jsou jiné registry vozidel a kdo je vede
       b) technická a evidenční prohlídka
 
23/ a) ochrana osobních údajů při výdeji dat z registru silničních vozidel
        b) rozsah zapisovaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 
24/ a) forma a provedení registrační značky
        b) co se uvádí v registru silničních vozidel u silničního vozidla
 
25/ a) výdej dat pro Českou kancelář pojistitelů
       b) správní řízení při zápisu údajů do registru silničních vozidel
 
26/ a) použití § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
             zákonů
        b) odvolání při zápisu údajů do registru silničních vozidel
 
27/ a) výjimky z technických požadavků na jednotlivě vyrobená a jednotlivě dovezená
             silniční vozidla
      b) poskytování údajů z registru silničních vozidel vlastníkovi a provozovateli silničního
             vozidla
  
28/ a) postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do
             registru silničních vozidel
       b) technická prohlídka a protokol o technické prohlídce
 
29/ a) přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob podle § 83a zákona
              č. 56/2001 Sb.
         b) forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky
 
30/ a) postup obecního úřadu s rozšířenou působností při vydávání registrační značky k
             umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu nebo náhrady za   
             poškozenou tabulku s registrační značkou
        b) doklady o technické způsobilosti vozidla
 
 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (5.4 + 48.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru