Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OH

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v hospodaření s odpady podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

                                          (Platnost otázek od 1. července 2017)

1.
a) Působnost zákona o odpadech
b) Provozní řád, provozní deník zařízení pro nakládání s odpady

2.
a) Pojem odpad, vedlejší produkt, odpad, který přestal být odpadem
b) Povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady (označování, IPNO, OLPNO, balení) 

3.
a) Základní pojmy – definice (vyjma pojmu odpad, vedl.výrobek,“neodpad“) - význam definic, obsah alespoň 5 ze zákonem uvedených
b) Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu a v podzemních prostorách

4.
a) Všeobecné povinnosti podle zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů,
obecné povinnosti, hierarchie způsobů nakládání s odpady)
b) Autorizovaná obalová společnost

5.
a) Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a jeho odejmutí
b) Technické požadavky na skládky, dělení skládek

6.
a) Povinnosti původce odpadů
b) Podmínky provozu skládek

7.
a) Povinnosti obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem, platby za komunální odpad 
b) Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, pověřená osoba

8.
a) Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
b) Subsidiární působnost zákona o odpadech 

9.
a) Povinnosti při využívání odpadů
b) Energetické využívání odpadů 

10.
a) Povinnosti při odstraňování odpadů (skládkování, spalování)
b) Seznam osob podle zákona o obalech, zápis povinných osob

11.
a) Povinnosti při nakládání s autovraky
b) Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů a kategorií

12.
a) Zpětný odběr výrobků
b) Povinnosti při přepravě/dopravě odpadů, přeshraniční přeprava odpadů 

13.
a) Evidence o odpadech, ohlašování produkce odpadů a nakládání s nimi
b) Podmínky pro přijímání odpadů na jednotlivé skupiny skládek

14.
a) Požadavky na shromažďování a skladování odpadů, shromažďovací a skladovací prostředky 
b) Povinnosti podnikající právnické nebo fyzické osoby, které uvádí do oběhu obaly
nebo balené výrobky ze zákona o obalech

15.
a) Výkon veřejné správy 
b) Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (předcházení vzniku, druhy zařízení
apod.)

16.
a) Nakládání s nebezpečnými odpady, nebezpečné vlastnosti odpadů
b) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech 

17.
a) Povinnosti při nakládání s obaly a způsoby jejich plnění – způsoby plnění
povinností zpětného odběru a využití obalů atd.
b) Činnosti, které lze vykonávat podle zákona o odpadech pouze se souhlasem
příslušného orgánu státní správy

18.
a) Projednávání přestupků, ukládání pokut a nápravných opatření 
b) Hierarchie nakládání s odpady s důrazem na prevenci vzniku odpadů, komunitní kompostování 

19.
a) Plánování v odpadovém hospodářství
b) Identifikační list nebezpečného odpadu, balení a označování nebezpečných odpadů

20.
a) Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství
b) Původce, oprávněná osoba, převzetí odpadu do vlastnictví, odpovědnost za odpad

21.
a) Souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady a náležitosti žádosti o tento
souhlas, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a náležitosti žádosti o tento
souhlas
b) Pravidla pro přejímku odpadů do zařízení 

22.
a) Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
b) Právní úprava nakládání s odpady a obaly v ČR, přímo použitelné předpisy EU

23.
a) Povinnosti při nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními
b) Vztah zákona o odpadech mezi zákonem o obalech, zákonem o integrované
prevenci a dalšími souvisejícími předpisy

24.
a) Kontrolní činnost orgánů státní správy (průběh kontroly, protokol, námitky), práva a povinnosti kontrolních orgánů a kontrolovaných subjektů
b) Odpadový hospodář  

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (11.7 + 31.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru