Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SS

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v sociálních službách podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zkušební otázky

Platnost otázek od 14.10.2016
 
1. a) Základní předpisy upravující problematiku sociálních služeb
     b) Podmínky poskytování sociálních služeb
 
2. a)  Zákon o sociálních službách
     b) Podmínky nároku na příspěvek na péči, výše a formy jeho výplaty
 
3. a) Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní
          péče
     b) Příspěvek na mobilitu
    
4. a) Základní druhy a formy sociálních služeb
     b) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
          a o změně souvisejících zákonů
 
5. a) Řízení o příspěvku na péči
     b) Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka
          a pracovníka v sociálních službách
 
6. a) Zařízení sociálních služeb a jejich charakteristika
     b) Opatření omezující pohyb osob
 
7. a) Pobytová zařízení sociálních služeb
     b) Sociální práce v sociálních službách
 
8. a) Služby sociální péče
     b) Příspěvek na zvláštní pomůcku
 
9. a) Služby sociální prevence
    b) Zákon o Úřadu práce České republiky
 
10.a) Úhrada nákladů za sociální služby
     b) Posuzování stupně závislosti na pomoci druhé osoby
 
11.a) Příspěvek na péči
     b) Vztah správního řádu k předpisům o sociálních službách
 
12.a) Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
     b) Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby
 
13.a) Charakteristika dávek státní sociální podpory
     b) Smlouva o poskytnutí sociální služby
 
14.a) Působnost při zajišťování sociálních služeb
     b) Zvýšení příspěvku na péči
 
15.a) Inspekce sociálních služeb
     b) Průkaz osoby se zdravotním postižením
 
16.a) Financování sociálních služeb
     b) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb
 
17.a) Dávky pro osoby nacházející se v hmotné nouzi
     b) Metody sociální práce
 
18.a) Okruh oprávněných osob
     b) Povinnosti žadatele o příspěvek na péči
 
19.a) Činnost obecních úřadů v oblasti sociální práce
     b) Podmínky registrace sociální služby
 
20.a) Sociální fondy a aplikace práva Evropského společenství
          v sociálních službách
     b) Kontrola využití příspěvku na péči
 
21.a) Standardizovaný záznam sociálního pracovníka
     b) Další vzdělávání sociálního pracovníka
 
22.a) Sociální práce na krajských úřadech
     b) Akreditace vzdělávacích zařízení a akreditace vzdělávacích programů
 
23.a) Povinnost mlčenlivosti
     b) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
 
24.a) Poskytování dotace na výkon činností sociální práce
     b) Přestupky ve vztahu k zákonu o sociálních službách
 
 
 
13. 10. 2016
Zpracovala: Mgr. Ilona Kolářová
MPSV

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.1 + 0.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru