+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Projekty » Projekty spolufinancované EU » Komunikace s osobami ohroženými soc. vyloučením

Komunikace s osobami ohroženými soc. vyloučením

PROJEKT BYL JIŽ UKONČEN

Vzdělávací program

"KOMUNIKACE S OSOBAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

je financován v rámci projektu Implementační jednotky SRRVS,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125,
Evropskou unií, Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost

 

 

Hlavní cíl

 • Hlavním cílem projektové aktivity je zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy, se zvláštním zřetelem na úřady místní samosprávy, prostřednictvím vzdělávání, metodické podpory a osvěty v oblasti komunikace s osobami ohroženými sociální exkluzí, které umožní úředníkům a zaměstnancům seznámit se s problematikou komunikace se seniorskou populací, lidmi s postižením a cizinci a poskytnou jim znalosti a dovednosti potřebné pro aplikaci Governance Accessibility v praxi ve všech aspektech. Výstupem bude zvýšení komunikační úrovně úředníků a zaměstnanců, což v důsledku zajistí rovný přístup seniorské populace, lidí s postižením i cizinců k informacím a službám úřadů.

 

Cílová skupina

 • Cílovou skupinou projektové aktivity jsou úředníci a zaměstnanci krajských úřadů a obcí II. a III. typu, kteří přicházejí do styku s veřejností. Jedná se především o osoby, které vykonávají činnosti související se správním řízením, pracují ve front office, na personálních útvarech či podávají informace veřejnosti.  Do cílové skupiny jsou zahrnuti i starostové a uvolnění zastupitelé malých obcí I. typu, které nemají úřední aparát a s občany komunikuje přímo starosta nebo zastupitelé obce.

 

Cena

 • Vzdělávací program je poskytován bezplatně

 

Obsah vzdělávacího programu

Vzdělávací program se skládá z 3 vzdělávacích modulů:

 1. Komunikace úřadů se seniorskou populací - anotace - PŘÍRUČKA ke stažení

 2. Komunikace úřadů s lidmi s postižením - anotace - PŘÍRUČKA ke stažení

 3. Komunikace s cizinci - anotace - PŘÍRUČKA ke stažení

 

Realizace

Každý modul bude realizován kombinovanou formou:

 • eLearningová část bude probíhat ve vzdělávacím portálu ELEV s časovým rozsahem 7 hodin a je povinná pro všechny, kteří se chtějí přihlásit do části prezenční.
  • Slouží k objasnění základních teoretických a normativních poznatků. Jedná se o klíčovou část studia, díky které účastníci získají potřebný základ pro orientaci v dané problematice.

 

 • Prezenční část bude realizována s časovým rozsahem 7 hodin (v délce 60 minut, tj. 9, 5 výukových hodin) na regionální úrovni tak, aby byl zabezpečen celoplošný dosah na území ČR. Bude se konat v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Brně, Ostravě a Olomouci (v případě omezení možnosti konání prezenčních seminářů bude kurz realizovaný online).
  • Budou prohloubena témata e-learningové části, uváděny a ilustrovány příklady dobré praxe, procvičovány komunikační techniky s cílovou skupinou, názorně ilustrovány nejčastější chyby v komunikaci, budou řešeny případové studie, to vše s využitím moderních technologií.
Rámcový program prezenčních seminářů:
09.00 – 11:00 výuka

11:00 – 11:15 přestávka

11:15 – 12:45 výuka

12:45 – 13:15 oběd

13:15 – 15:15 výuka

15:15 – 15:30 přestávka

15:30 – 16:45 výuka

Prezenční semináře jsou akreditované podle zákona č. 312/2002 Sb., číslo akreditace AK/PV-576/2022.

 

Období realizace

 • Vzdělávací aktivity budou probíhat v období 08/2022 – 03/2023.

 

Úspěšné ukončení účasti ve vzdělávacím programu

Účastník je oprávněn k obdržení certifikátu MV, splnil-li všechny následující podmínky:

 • úspěšně absolvoval závěrečný e-learningový test u každého ze tří modulů

 • zúčastnil se prezenčního (on-line) semináře u každého ze tří modulů

 

Kontaktní osoby

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (0.6 + 30.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru