Re: zvláštní odborná způsobilost - přestupky
Dobrý den, o tom, zda musíte absolvovat zvláštní odbornou způsobilost a pro kterou správní činnost rozhoduje vedoucí úřadu na základě konkrétní pracovní náplně úředníka. Obecně lze odpovědět, že na vykonání zkoušky má úředník 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Věk nebo dosažená praxe nemají vliv.

]