Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Portfolio kurzů

Portfolio kurzů

V případě zájmu o tyto kurzy nám napište na info@institutpraha.cz.

Vyhledejte si kurz

 
 

Aktuální portfolio našich kurzů

Zákon o střetu zájmů v prostředí územního samosprávného celku
Abeceda daní I.
Abeceda daní II.
Abeceda etikety pro úředníky
Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy
Agresivní klient
Akční plán vzdělávání
Aktivizace seniorů - aplikace zákona o sociálních službách ve veřejné správě
Aktuální otázky památkové péče
Aktuální otázky v problematice státního občanství
Aktuální problematika v agendě SPO
Antidiskriminační zákon
Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody
Aplikace správního řádu v oblasti školství
Aplikace správního řádu v památkové péči
Aplikace správního řádu v praxi dopravně správních agend
Aplikace správního řádu v sociálních službách
Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů do praxe
Aplikace zákona o registru smluv
Aplikace zákona o vodách
Asertivita v praxi úřadu
Asistent kontaktního místa veřejné správy - práce s portálem Czech POINT
Autorizovaná konverze dokumentů na úřadě
Bezdomovectví - řešitelný problém
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bodové hodnocení řidičů se zaměřením na námitkové řízení
Budování dobrého jména úřadu
Cestovní náhrady
Cyklus kurzů pro (nové) starosty a další zastupitele či radní
Časopisy ve veřejné správě
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Delegování prakticky
Dětská hřiště - provoz a odpovědnost
Diplomatický protokol
Diplomatický protokol pro potřeby územních samosprávných celků
Diplomatický protokol v praxi veřejné správy
Diskriminace, mobbing a bossing na pracovišti
Dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení vs. opravy)
Dovednosti asistentek a sekretářek ve veřejné správě v kostce
DPH a nemovitosti
Efektivní komunikační dovednosti
Efektivní řízení porad
Efektivní řízení porad
Efektivní využití tabletu ve výuce
eGovernment v kostce
EL Korupce, etika a whistleblowing
Elektronická spisová služba
Elektronické ověřovací prvky

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (45.0 + 6.1) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru