Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Přehled správních činností

Přehled správních činností

Správní činnost dle vyhlášky č. 512/2012 Sb., v platném znění
při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících Zkušební otázky Kurzy
při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů Zkušební otázky Kurzy
v silniční dopravě Zkušební otázky Kurzy
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy Zkušební otázky Kurzy
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu Zkušební otázky Kurzy
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy Zkušební otázky Kurzy
při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi Zkušební otázky Kurzy
v lesním hospodářství a myslivosti Zkušební otázky Kurzy
při správě matrik a státního občanství Zkušební otázky Kurzy
v hospodaření s odpady Zkušební otázky Kurzy
v ochraně přírody a krajiny Zkušební otázky Kurzy
při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení Zkušební otázky Kurzy
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů Zkušební otázky Kurzy
v ochraně ovzduší Zkušební otázky Kurzy
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy Zkušební otázky Kurzy
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství Zkušební otázky Kurzy
ve školství Zkušební otázky Kurzy
při sociálně-právní ochraně dětí Zkušební otázky Kurzy
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Zkušební otázky Kurzy
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech Zkušební otázky Kurzy
v sociálních službách Zkušební otázky Kurzy
v územním plánování Zkušební otázky Kurzy
ve vodním hospodářství Zkušební otázky Kurzy
při přestupkovém řízení ve věci  pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku Zkušební otázky Kurzy
při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění Zkušební otázky Kurzy
ve zdravotnictví Zkušební otázky Kurzy
v zemědělství Zkušební otázky Kurzy
při správě živnostenského podnikání Zkušební otázky Kurzy
při ochraně zemědělského půdního fondu Zkušební otázky Kurzy
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel Zkušební otázky Kurzy
při výkonu veřejného opatrovnictví Zkušební otázky Kurzy

Právní předpisy

Nejdůležitější právní předpisy týkající se územních samosprávných celků a vzdělávání jejich úředníků. 

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.0 + 21.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru