zvláštní odborná způsobilost - přestupky
Dobrý den, měla bych dotaz ke zvlášní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých
zákonů a zkoušce odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, resp. přechodného ustanovení § 112 téhož zákona, týkající se kvalifikačních předpokladů na oprávněnou úřední osobu projednávající přestupky.
Pracuji 15 let na živnostenském úřadě, kde projednáváme a rozhodujeme pouze přestupky, jejichž skutkové podstaty jsou uvedeny v živnostenském zákoně. V těchto řízeních postupujeme podle nynějšího přestupkového zákona.
Zkoušku odborné způsilosti pro správní činnost: Při správě živnostenského podnikání" jsem absolvovala v roce 2004 (zkouška se skládala z obecné a zvláštní části). Následně jsem vystudovala bakalářské studium se specializací Právo v podnikání.
Můj dotaz zní: Abych mohla nadále vykonávat výše popsanou činnost, budu muset po uplynutí přechodného období, tj. po 31.12.2022 (v té době mi bude 47 let) absolvovat jak zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 zaměřenou na zvláštní část - přestupky a dále zkoušku dle zákona č. 250/2016 Sb. skládající se ze znalostí organizace a činnosti veřejné správy a dále právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek?
Předem Vám děkuji za zodpovězení dotazu a jsem s pozdravem
H. Peterková