zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den, pokud budete přihlášena na ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně jiných zákonů v platném znění, týkají se Vás otázky ZOZ. Seznam zkušebních otázek dostanete spolu se sdělením termínu zkoušky.