Osvědčení kurzy
Dobrý den,
pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaných kurzů je podmínkou zúčastnit se výuky v celém rozsahu, jak byl akreditován. Pokud účastník kurzu odejde dříve, vystaví mu Institut potvrzení o absolvování s uvedením skutečného počtu hodin, které absolvoval.