Aktualizace cvičných testů
Vážená paní Kurčová,
volně přístupné cvičné testy na našem webu, které se týkají obecné části ZOZ, se momentálně aktualizují. Předpokládáme, že budou k dispozici koncem února.