Evidence obyvatel,občanské průkazy,cestovní doklady
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o radu. V dubnu letošního roku mám vykonat zkoušku ZOZ (zvláštní část) v oblasti evidence obyvatel,OP a CD.Jelikož mě zaměstnavatelem nebyla umožněna jakákoli forma odborné přípravy na tuto zkoušku a veškeré informace tak vstřebávám formou samostudia, chtěla bych se dotázat, jaký současně platný právní předpis v oblasti zákona o OP a zákona o CD je možno využít z programu ASPI k následnému nastudování. K dispozici jsou zde např. zákon o OP platný do 29.11.2011 - 227/2009 Sb.(část); dále do 31.12.2001 - 227/2009, 424/2010 Sb.; a do 31.12.2010 - 424/2010 (část). Obdobně jsou právní přepisy vedeny v případě zákona o CD do 30.6.2011; do 31.12.2011 a do 31.12.2016, proto prosím o radu, jaké přesně právní předpisy si mám nastudovat, abych u zkoušky nebyla zaskočena. Svůj dotaz činím zejména z důvodu, že pracuji jako úředník na ohlašovně a skutečně doposud nemám právní zkušenosti v oblasti OP a CD.
Mnohokrát děkuji, s pozdravem
Kateřina Štebelová