Odpověď pro paní Petru
Dobrý den, Petro.
Institut pro místní správu Praha není kompetentní k tomu, aby tuto záležitost posuzoval. Tuto kompetenci má vedoucí Vašeho úřadu (tajemník nebo starosta). Je na jeho posouzení, zda Vás přihlásí k ověření další zvláštní části ZOZ (pro výkon správních činností při správě daní a poplatků). Významné v tomto ohledu může být ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., které řeší situaci, kdy úředník vykonává 2 nebo více správních činností uvedených ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. Z Vašeho dotazu však není zřejmé, zda jsou ve Vaší pracovní náplni kumulovány agendy 2 nebo více ZOZ.
Tuto odpověď pro Vás jsem konzultoval s kolegy z Ministerstva financí.
S pozdravem Petr Kuš.