NOZ a daňový řád
Nedochází. Zákonné opatření Senátu č. 44/2013 Sb. sice dílčím způsobem mění daňový řád, tyto změny však nemají podstatný vliv na obsah zkoušky ZOZ pro oblast správy místních poplatků.

Příjemné odpoledne přeje

Petr.