zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den,
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti může podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, skládat pouze úředník územního samosprávného celku. Uvedený zákon rovněž stanoví, že ke zkoušce může úředníka přihlásit pouze úřad. Fyzické osoby, příp. zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří nejsou úředníky, nemohou být ke zkoušce přihlášeni.