Opakované přihlášení k ZOZ
Dobrý dn, může ÚSC přihlásit úředníka k ZOZ opakovaně, tj. i poté, co již jednou tutéž zkoušku neúspěšně absolvoval (včetně dvou opravných termínů)?