ZOZ REG
Dobrý den,
otázka 13b) v rámci souboru zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel bude ministerstvem dopravy aktualizovaná – správné znění (které bude třeba zodpovědět) je následující: „ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu“.