přestup a správní delikty OSPOD
Dobrý den,
Váš dotaz předáme MPSV, které je garantem zvláštní odborné způsobilosti "sociálně právní ochrana dětí".