Zkouška - služební zákon
Dobrý den,
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. může vykonat pouze úředník územního samosprávného celku, kterého ke zkoušce přihlásí úřad. Rovnocennost zkoušek je uvedena v Nařízení vlády 136/2015 ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky.