zkouška ZOZ
Dobrý den,
o tom, zda je zaměstnanec povinen složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti rozhoduje zaměstnavatel na základě vykonávané činnosti. Správní činnosti, které vyžadují složení ZOZ jsou uvedeny ve vyhlášce č. 512/2002 Sb., v platném znění.