ZOZ - MAZ
Dobrý den,
distanční formu přípravy k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství po konzultaci s garantem této ZOZ nepřipravujeme.