ZOZ
Dobrý den,
Institut není oprávněn vykládat zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Obecně Vás mohu odkázat na Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, č. 1 - "Aplikace (výklady) zákona č. 312/2002 Sb.", vydané v roce 2009 Odborem dozoru a kontroly MV. Tam je na obdobnou otázku odpověď, že pokud úředník vykonává správní činnost stanovenou prováděcím předpisem, je povinen prokázat ZOZ ve stanovené lhůtě.
Studijní programy, obory a KKOV, při jejichž absolvování není úředník povinen prokázat ZOZ, jsou uvedeny ve vyhlášce č. 304/2012 Sb.