ZOZ
Dobrý den, znění zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů takovou možnost nezahrnuje. Doba pro absolvování ZOZ je přesně stanovena v závislosti na počátek pracovního poměru k ÚSC nebo počátek výkonu správní činnosti.