odpověď pro paní Cachovou
Dobrý den, paní Cachová, z Vašeho dotazu není jasné, co bude součástí agendy exekucí nově zařazené do Vaší pracovní náplně. Je třeba, aby obsah této agendy vedoucí Vašeho úřadu porovnal s obsahem jednotlivých správních činností, pro jejichž vykonávání je třeba prokázat zvláštní odbornou způsobilost formou zkoušky. Obsahy těchto správních činnosti jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Podle toho by Vás pak měl přihlásit (nebo nepřihlásit) na odpovídající zkoušku. Náplně správních činností uvedených ve zmíněné vyhlášce jsou dále konkretizovány v souboru zkušebních otázek, které naleznete na internetové adrese http://www.institutpraha.cz/zkusebni-otazky.