pokračování odpovědi pro paní Cachovou
Po poradě s pracovníky příslušného odboru Ministerstva financí doporučujeme už vzhledem k Vaší současné pracovní náplni (jde o nakládání s majetkem obce) vykonat zkoušku pro oblast finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Složení zkoušky považujeme za reálné.
S pozdravem
Michal Zídek