odpověď pro paní Jitku
Dobrý den, zkouška ZOZ na úseku sociální péče vykonaná v roce 1999 je dostatečnou kvalifikací pro agendu, kterou Vaše zaměstnankyně vykonává nyní a žádnou další zkoušku ZOZ vykonat nemusí. S pozdravem Michal Zídek