ZOZ MAT
Obecně platí, že tzv. malá matriční zkouška postačuje, pokud matrikářka realizuje jen základní matriční úkony. Pokud vykonává i úkony v přenesené působnosti (které byly dříve v působnosti okresních úřadů), musí mít zkoušku ZOZ. Podrobné informace lze získat na Odboru všeobecné správy MV, oddělení státního občanství a matrik, e-mail: obcanmat@mvcr.cz