ZOZ obecná část
Dobrý den,

ve vyhlášce č. 304/2012 Sb.o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků jsou uvedeny bakalářské a magisterské studijní obory, jejichž absolventi nemají povinnost prokazovat zvláštní odbornou způsobilost. Obecné části se týká příloha č. 2.