Odchod do důchodu
Dobrý den,
povinnost vykonat ZOZ v souvislosti s nárokem na starobní důchod je ukotvena v § 43 odst. 10 zákona č. 312/2002 Sb. (Přechodná ustanovení) a týkala se pouze úředníků, kterým vznikl nárok na starobní důchod do 31. 12. 2007. Jiná omezení zákon neuvádí.