Odpověď
Vážená paní Uchytilová, seznam právních předpisů najdete na těchto webových stránkách v části Výkon státní správy/Zkušební otázky/ZOZ právní předpisy/Právní předpisy u ústní zkoušky. Zde jsou umístěny seznamy právních předpisů pro jednotlivé zvláštní části zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti. Tyto předpisy jsou úředníkům k dispozici k nahlédnutí u ústní zkoušky.

Stejnou cestou najdete zkušební otázky i k dalším ZOZ