elektronická podání
V nabídce kurzů mi trochu schází tématická oblast \" elektronická podání \" na úřadu.
Práce s elektronickámi podatelnami, které bohužel nikdo ze zákona neodstranil.
Podání přes e-mail a různé jiné elektronické podání.
Dále pak oblast práce s podpisovými certifikáty v dokumentu a e-mailu.